13 Haziran 2024

« TÜM LİNKLER »

HABERLER

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneğinin, Bulgaristan Türk Edebiyatına Katkısı

[27 Haziran 2011]

Ömer Lütfi Kültür Derneği, 1940 yılında Yıldız Derneği olarak kurulmuştur. Derneğin aktif üyelerinden Ömer Lütfi, İkinci Dünya savaşında (1945 yılı), hayatını kaybettikten sonra adı derneğe verilmiştir. 1950-60 yılları arasında Ömer Lütfi Derneği azimli bir faaliyet yürütmüştür. O dönem zarfında, Dernek çatısı altında Türk müziği ve tiyatro grupları oluşturulmuş, bununla da yerli halk arasında verdikleri temsilleriyle kendilerini sevdirmişler ve yerel kültürün unutulmayıp daha da ileri gitmesini sağlamışlardır. Bu aktif çalışmalar o zamanki totaliter rejimin gözünden kaçmamış ve hatta batmıştır bile. Türlü bahaneler uydurularak 1960 yılında derneğin faaliyetine son verilmiştir. Ülkemizde Demokrasinin ilk yıllarında, 1993 yılında, 33 yıl zorunlu suskunluktan sonra, Kırcaalili aydınların girişimiyle, Ömer Lütfi Kültür Derneği yeniden canlandırıldı ve faaliyete geçti. İlk günlerde, yıllarca yasaklanarak unutturulmaya çalıştırılan folklorumuzu ve Türk kültürümüzü yaşatmak ve geliştirmek başlıca amacımızdı.

Bu nedenle de ilk işimiz gençlerimizin gönüllü katılımıyla Türk folklor ekibi kurmak oldu. Kısa fakat aralıksız çalışmalarımız sonucu ekip iyi bir seviyeye ulaştıktan sonra bölgemizin köy ve kasabalarında temsiller verdi. Bununla yetinmeyerek Türklerin yoğun olarak yaşadıkları diğer bölgelerde de Türk folklor ekiplerinin kurulmasına destek olduk. Daha sonraları bölge festivalleri düzenleyerek Türk folklor ekiplerinin çoğalması katkısında bulunuldu. Bunun yanı sıra kültürümüzü gelecek nesillere de aşılamak niyetiyle Rodopların bülbülü Kadriye Latifova’nın adını verdiğimiz çocuk folklor ekibi kuruldu. Devamlı ve aktif çalışmalar sonucu ekiplerimiz yurt dışında çok sayıda uluslar arası festivallere katılarak Bulgaristan Türklerini başarıyla temsil etmişlerdir.

Kırcaali Belediyesinin ve ilimizdeki diğer belediyelerin de katkılarıyla iki yılda bir Balkan Türk Festivali düzenlemekteyiz. Balkan ülkelerinden festivalimize katılan soydaş grupları aralarında tanışarak bir kaynaşma yaşandığı görülmektedir. Bu yakınlık festival sonraları da devam etmektedir.

Üç yıldan beri derneğimiz ulusal azınlıklar festivali düzenlemektedir. Amacımız ülkemizde yaşayan tüm etnik azınlıkları bir araya getirip onlara hoşgörü havasında yaşamanın anlamını göstermektir.

Bugün Ömer Lütfi Kültür Derneği çatısı altında, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüplerimiz bulunmaktadır.
Derneğimiz sadece folklor ve müzik gruplarıyla sınırlanmayıp Türk edebiyatına da gereken önemi vermektedir. Bu nedenle yaklaşık 10000 kitabın bulunduğu bir kütüphanesi okuyucuların hizmetindedir.
Her yıl Uluslar arası yazarlar buluşması düzenlemekteyiz.

Ömer Lütfi Kültür Derneği, Türk Edebiyatına yakınlığını iyice ispat etmiştir. Derneğin himayesi altında, yerel şair ve yazarların katkısıyla “Recep Küpçü” adında edebiyat kulübü kurulmuştur. Başında fiktif olarak kurulduğu sanılsa da, bu kulüp bölgemizde Türk Edebiyatı bir kenara bırakılıp tozlanmayacağını göstermiştir. Otuz kadar üyesi olan kulüp, ben kalem tutmak biliyorum, diyen herkese ön vermekte, yardımcı olmaktadır. Ayrı başkanı olan edebiyat kulübü, kültür derneğiyle birlikte çeşitli etkinlikler göstermektedir.

Kulüp üyelerinden oluşan bir grubumuz var. Bölgede çıkan Türkçe kitapların hemen hemen hepsini o grup hazırlıyor – dizgisini, redaktörlüğünü, tüm basım önü işlemlerini, basımını üstleniyor ve müelliflere hazır kitabı teslim ediyor. İş bununla bitmiyor. Yine kültür derneğiyle birlikte bu kulüp, çıkan Türkçe kitapların hepsini edebiyatseverlerin önünde tanıtıyor.

Sırası gelmişken bunu da belirtmek gerekir ki, bölgemizdeki belediye başkanları, bu etkinliklere çok olumlu bakmaktadır. Kriz zamanı da olsa, kitap basımında ve tanıtımında hiç bir belediye başkanı “Ben bu işte yokum” dememiştir. Belediyeden olmazsa, kendi cebinden çıkarıp yardımda bulunmuşlardır.

Dernekle kulübün birlikte yaptığı işler burada bitmiyor. İlimizde bulunan belediyelerde ve köylerinde Türkçenin güzelliğini göstermekteyiz – şiir geceleri, kitap tanıtımları düzenlemekteyiz.

Kırcaali’de çıkardığımız “Kırcaali Haber” gazetesinin, Türkçemizin ayakta durmasında ve gelişmesinde büyük katkısını söylemeden geçmemeliyiz. Yerel yazarların, şairlerin ve tüm ilgilenenlerin yardımıyla gazetemizde sadece haberler değil, birçok yorumlar, tarihi, kültürel ve edebi yazılar bulunmaktadır. Bölgemizde olup bitenler, insanımızı ilgilendiren her şey oradadır.

Artık “üçü bir arada” diyebiliriz – kültür derneği, edebiyat kulübü ve Türkçe gazete. Üçünün birlikte yaptığı işler de az değil. Artık birkaç keredir çocuklar için kompozisyon ve şiir yarışmaları uygulanıyor. Bu yarışmalara ilgi çok büyük diyebiliriz. Bu konuda Türkçe öğretmenlerinin rolünü de hatırlatmalıyız. Onlarca, yüzlerce çocuk yazılarının arasından en iyilerini seçmek gerçekten kolay değil. Dereceye girenleri ödüllendirmek için gönüllü sponsorlar sadece bölgemizden değil, Türkiye ve Yunanistan’dan da bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, Türk kültür ve edebiyatına ilgi, küçüğünde büyüğünde eksik değil. Ve gösteriyor ki, entegrasyon, azınlıkların kendi diliyle, kendi kültürüyle gerçekleşmeli.
Ana dili geceleri, sazlı sözlü, şiirli geceler düzenlediğimiz yerlerde gurur verici şeyler az değil. Şairlerimizin kendi şiirlerini okuması, müzisyenlerimizin, sözü, müziği, bestesi kendine ait olan türküleri çalıp söylemesi, koreografımızın kendi hazırladığı dansların oynanması tabi ki insanın gönlünü dolduruyor. Seyircilerin de bunları görmeye, dinlemeye geldiklerinden memnun oldukları, gözlerinden okunuyorsa, bu da gösteriyor ki, doğru yoldayız.

Bu yolda biz, biz olarak kalmalıyız – dilimizle, dinimizle, kültürümüzle, eğitim – öğretimimizle, müziğimiz – dansımızla. Avrupa kültürlerinin entegrasyonuna katılacaksak, bunlarla katılmalıyız. Bulgaristan Türk Edebiyatını bir yerlere götüreceksek, bu temiz halinde götürmeliyiz – kirletmeden, saptırmadan. Olacaksa, entegrasyon olmalı, entegrasyonu asimilasyondan iyice ayırmalı. Entegrasyon kelimesinin anlamı korunmalı. Bölge olarak, Bulgaristan Türk Edebiyatına bir katkıda bulunabiliyorsak, ne mutlu bize.


Müzekki Ahmet
Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü

Ziyaretci sayısı: 2380

 

turksad.com

Türkülerimiz

BALKANLARDA NEVRUZ BAYRAMI

Gazi Kırca Ali Baba Efsanesi

Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

2011-2012 © Türk Kültür ve Sanat Derneği - Kırcaali, All Rights Reserved. Web design