13 Haziran 2024

« TÜM LİNKLER »

HABERLER

Türk Kültür ve Sanat Derneği - Basın Açıklaması

[22 Haziran 2011]

28 Nisan 2011 tarihinde Kırcaali’de kurulan Türk Kültür ve Sanat Derneği (TÜRKSAD) faaliyete başladı.
Kırcaali İl Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2011 tarihli ve 18 Nolu Kararnamesiyle resmileşen Dernek, Bulgaristan Türk kültürünün geliştirilmesi yönünde faaliyette bulunacak.

Derneğin Başlıca amaçları: Bulgaristan Türklerinin kültürünü, folklorunu, gelenek ve göreneklerini araştırıp geliştirmede katkıda bulunmak. Türk dilinin okutulması ve geliştirilmesinde çaba göstermek. Yurtiçi ve yurtdışında Türk kültürüyle ilgili çalışan kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak işbirliği yapmak. Türk dili ile ilgili ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek. Ulusal ve Uluslararası Türk folklor festivalleri düzenlemektir.

Bulgaristan Türklerinin sorunlarını ve çeşitli konulardaki görüşlerini duyurmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için her tür bilimsel toplantı, sanat ve kültürel etkinlikleri, yarışmalar düzenlemek. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler biçiminde de sürdürmektir. Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirmektir. Yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, benzer çalışmalarda bulunmaktır.

Eğitim, öğretim, bilimsel ve tüm sosyal amaçlı çalışmalar yapacak ve bu konularla ilgili Türk dili öğretimi, el becerileri, folklor, tiyatro, milli oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenleyecek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Türk Kültür ve Sanat Derneğinin güçlenmesi ve etkinliklerinin artması için Dernek, kendi amacıyla paralel nitelikteki derneklerle koordineli çalışmaları yürütmek, Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ülkemiz Bulgaristan’da ve yurt dışında çalışan aynı amaçlı derneklerle bilimsel çalışmalar veya toplantılar yapmak ve tertip edenlerle katılmaktır.

Bulgaristan’da yaşayan Türklere Türkçe eğitimi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuca ulaşabilmesi için Türk dünyasına yönelik dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak çalışmalarda bulunacak, program, projeler üretecek ve bunları hizmete sunacaktır. Ayrıca yaşadığımız toprakların sahibi olduğu bilincini aşılayacak, bu konularda da yeni çalışmalar ve projeler üretmektir.

Bulgaristan’da yetişen şair, hikâyeci, roman yazarı gibi kültür adamları ve yayınlarını desteklemek, bu şahıslarla ortak çalışmalar yapmaktır.

Bulgaristan Anayasasının ve diğer kanunların Türklere tanıdığı haklardan azami yararlanmalarını sağlamak amacı ile bilgilendirme, aydınlatma ve yol göstericilik faaliyetlerini yürütmek için çalışmalarda bulunmak, Bulgaristan Türkleri ile ilgili güncel olaylara karşı anında gerekli tepkiyi vermektir. Bulgaristan’da gelecekte çıkabilecek her tür etnik çatışmaların önüne geçilmesi için gerekli hazırlıkları yapacaktır.

Misyonumuz: Bulgaristan’da Türk toplumuna ait olan milli, manevi, kültürel ve sanatsal değerlerimizi yaşatarak, günümüz insaninin kendisini yetiştirmesini ve geliştirmesini, bu vesileyle huzur dolu, olgunlaşmış bir toplum oluşmasına katkı sağlamaktır.

Türk kültürü, sanatı, tarihi, dili, Bulgaristan Türk folkloru üzerine verilen seminerlerle ve yapılacak olan çalışmalarla hem gelenek ve göreneklerimizi hatırlatmakta, hem de kendi değerlerine sahip çıkan bilinçli bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer ve panellerle Bulgaristan Türk halkına ve genç nesillere milli kültür ve manevi değerlerimizi tanımaları sağlamayı amaçlanmaktadır.

Kendi kültürüne sahip çıkmayıp, daima başkalarının yaptıklarına hayranlık duyan bir millet asla varlığını sürdüremez. Tarihini, dilini, sanatını, folklorunu tam olarak bilmek bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin görevidir. Türk Kültür ve Sanat Derneği de bu amaçla günümüz insanına bu duyguları aşılamayı hedeflemektedir.

Türk Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu
Müzekki Ahmet
Seyhan Mehmet
Harun Bekir

Ziyaretci sayısı: 2440

 

turksad.com

Türkülerimiz

BALKANLARDA NEVRUZ BAYRAMI

Gazi Kırca Ali Baba Efsanesi

Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

2011-2012 © Türk Kültür ve Sanat Derneği - Kırcaali, All Rights Reserved. Web design