22 Temmuz 2024

« TÜM LİNKLER »

  KÜLTÜR

KÜLTÜR PROJELERİ VE TÜRK BİLİNCİ

Son yıllardaki demokratik açılımlar Bulgaristan devleti sınırları içerisinde yaşayan Türklere farklı serbestlikler vermiş gibi görünse de nihayetinde kültürel kazanımları açısından 20 yıl öncesi ile kıyaslandığı zaman bu süre içinde kat edilmesi gereken yolun kat edilmediği görülür. Bunun esas nedeni bazı çevreler tarafından bilinçli olarak Türkçe düşünmek konuşmak ve kendini ifade etmek gibi hayati konuların bir maddi karşılığını olmadığı tarzı ile sunulması. Günü kurtarma gibi sığ bakış açılarından bakanların fotoğrafı çekilirse bu kişilerin Türklük bilincinden fazla o anki dönemin çıkarcı kimliğini taşıdıkları görülür ve o kişilerin Türklerin yaşadıkları ortamdan uzaklaşmaları halinde sadece Türk kimliklerini değil dillerini ve kültürünü de kaybedecekleri görülür ki nihayetinde böyle vakaların varlığı görülmüştür.

Genel çoğunluğun böyle bir eğilimi olmamasına karşın bazen bireyler dış etkenlerden dolayı kendilerini suyun akıntısına bırakarak kimliklerinden uzaklaşabilirler ama en önemli şey bu uzaklaşmanın vaktinde fark edilmesi ve bu gidişata bir dur denilebilmesidir.
Peki bu gidişata nasıl dur denilebilir?

İlk önce Türkçeyi geliştirmekle ve gündelik hayatta daha fazla ve nitelikli olarak kullanılan bir dil haline getirmekle ve bu dili temel alan yaşayan bir kültür yaratmakla olur. Bunun için:
- Okullardaki Türkçe derslerinin mecburi olup olmamasına bakmadan Türk öğrenciler tarafından yüksek katılım sağlanmalıdır.
- Okul dışı Edebiyat ve Türkçe gramer kursları açılması.
- Kültürel alış verişin hızlandırılması için çifte vatandaş öğretmenlerin Bulgaristan'da yaz kurslarına iştirak etmesi.
-Türkçe kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi ve mevcut Türkçe kütüphanelerinin geliştirilmesi ve yenilerinin açılmasına destek sağlanması, kütüphaneler arasında kitap değiş tokuşun sağlanması.
- Bulgaristan'da yaşayan Türklerin hayatını anlatan yazılı ve görsel eserlerin yaratılması, bu eserleri oluşturabilecek ve devam ettirebilecek aydın kişilerin desteklenmesi.
- Ulusal ve yerel çapta Türkçe yazılı, görsel ve işitsel basınının desteklenmesi.
- Bölgeler arasındaki (Kuzey-Güney) Türklerin kültürel iletişimini sağlamak.
-Türk halk müziğini ve halk oyunları topluluklarını desteklemek faaliyetlerini icra etme alanı oluşturmak.
- Geleneksel Karagöz oyununun canlandırılması.
- Mehter müziği bandosu kurulması.
- Bölgesel Türk etnografya müzelerinin kurulması.
v.s.
Bu gibi kültürel faaliyetler Bulgaristan'daki Türk kültürünün ve kimliğin canlı tutulmasında ve daha farklı icra alanların ortaya çıkmasına etken olabilecek başlangıç için bir öneridir.

İskender GİRGİN

Ziyaretçi sayısı: 8298


DİĞERLERİ
 

turksad.com

Türkülerimiz

BALKANLARDA NEVRUZ BAYRAMI

Gazi Kırca Ali Baba Efsanesi

Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

2011-2012 © Türk Kültür ve Sanat Derneği - Kırcaali, All Rights Reserved. Web design