22 Şubat 2024

« TÜM LİNKLER »

HEDEFLER

Derneğin başlıca amaçları:

 1. Bulgaristan’da yaşayan Türklerin kültür bilgilerinin ve diyaloglarının genişlemesine yardım etmek;
 2. Türk dili ve edebiyatının, sanatın çeşitli dallarının eğitim ve gelişimi için katkıda bulunmak;
 3. Ülkedeki Türkler ile ilgili bölge ağızları, folklor, gelenek, görenek ve etnografya alanında araştırmaları desteklemek;
 4. Ülke içi ve dışındaki benzeri kuruluş ve dernekler ile ilişkiler ve işbirlikleri kurmak;
 5. Türk ve diğer etnik ve dini grupların bölgesel sorunları hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmek ve çözümler aramak.

 

Amaçları gerçekleştirme usulleri

   Derneğin amaçlarını yerine getirme usulleri:

 1. Türk kültürü ve sanatı alanında çalışan Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ve deneyimine ulaşımı sağlama ve paylaşma;
 2. Aynı faaliyet alanında çalışan uluslararası kuruluşlarla bilgi ve deneyimi paylaşma;
 3. Dernek, medyalarda Türk kültürü ve sanatı hakkında bilgi toplama ve yayınlama hakkına sahiptir. Aynı zamanda kendi marketing araştırmalarını yapıp üyelerine sonuçlarını sunabilir. Seminer, yuvarlak masa ve konferanslar düzenleyebilir; farklı konularda komiteler ve çalışma grupları düzenleyebilir; konser ve ulusal ve uluslararası şenlikler düzenleyebilir; Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaygınlaştırmak için festivaller düzenleyebilir.
 4. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde amaçlarını gerçekleştirmek üzere Dernek, stratejik partnerlerle anlaşmalar imzalayabilir ve gerçekleştirebilir.
 5. Bilgi alış verişi ve işbirliği için tek başına veya yurtiçi veya yurtdışından kurum ve derneklerle, özel ve tüzel kişilerle yasal faaliyetler düzenleyebilir.
 6. Derneğin faaliyetlerini ve Bulgaristan’daki Türklerin kültür ve sanatını yaygınlaştırmak için broşür, bülten, gazete, dergi vb. yayınlayabilir.

 

Derneğin faaliyet alanı:

 1. Seminer, konferans, kültür ve folklor şenlikleri düzenlemek;
 2. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlardan finanse edilen projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek;
 3. Türk ve başka toplulukların vatandaş haklarının ihlali üzerine yasal savunma sağlamak.

 

 

turksad.com

Türkülerimiz

BALKANLARDA NEVRUZ BAYRAMI

Gazi Kırca Ali Baba Efsanesi

Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği

2011-2012 © Türk Kültür ve Sanat Derneği - Kırcaali, All Rights Reserved. Web design